Odour Shield

รหัสสินค้า : Odour Shield

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Odour Shield

เป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ในการควบคุมกลิ่น Odor Shield ทำงานเพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา แอปพลิเคชันหนึ่งตัวของ Odor Shield สามารถใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมงทำให้เหมาะสำหรับห้องสุขาโดยเฉพาะรอบโถฉี่และโถชักโครก, ถังขยะกำจัดและกรงสัตว์เลี้ยง Odor Shield จะฆ่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น Odor Shield ยังสามารถกำจัดกลิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่

Visitors: 1,297,093